فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

How New York Became American, 1890–1924 Art M. Blake 2020

چگونه نیویورک آمریکایی شد ، 1890-1924

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Newsmakers : Artificial Intelligence and the Future of Journalism Francesco Marconi New York : Colum

خبرسازان : هوش مصنوعی و آینده روزنامه نگاری

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پی دی اف تحقیقی جامعه شناسی، ایل و عشایر

دانلود پی دی اف تحقیقی جامعه شناسی، ایل و عشایر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب جامعه شناسی خودمانی حسن نراقی

کتاب جامعه شناسی خودمانی حسن نراقی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آسیب شناسی اجتماعی صدیق سروستانی

دانلود کتاب آسیب شناسی اجتماعی صدیق سروستانی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 1تا5 امادگی دفاعی+پاسخنامه

سوالات تستی درس 1تا5 امادگی دفاعی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران با آمریکا

مقاله حاضر در صدد شناخت و مقایسه ابعادآموزش وپرورش کشور ایران با کشور آمریکا دردوره ابتدایی پرداخته است

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مهارتهای اساسی ارتباط بین فردی

دانلود پاورپوینت مهارتهای اساسی ارتباط بین فردی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیمی از توسعه(توسعه اقتصادی و اجتماعی)

دانلود پاورپوینت مفاهیمی از توسعه(توسعه اقتصادی و اجتماعی)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی